اخبار و اطلاعیه های گروه صنایع غذایی

مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

۱۳۹۹-۱۲-۱۷ | Comments Off on مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

به گزارش روابط عمومی، در نود و دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، مرتبه علمی دکتر سکینه یگانه؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم دامی و شیلات و دکتر زینب رفتنی امیری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی…

ادامه مطلب

مرتبه علمی دکتر رضا اسماعیل زاده کناری عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

۱۳۹۹-۱۲-۰۳ | Comments Off on مرتبه علمی دکتر رضا اسماعیل زاده کناری عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

به گزارش روابط عمومی، در نود و یکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، مرتبه علمی دکتر رضا اسماعیل زاده کناری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی به استادی ارتقاء یافت. روابط عمومی دانشگاه با کمال مسرت،…

ادامه مطلب

مرتبه علمی دکتر جعفر محمدزاده میلانی عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

۱۳۹۹-۱۲-۰۳ | Comments Off on مرتبه علمی دکتر جعفر محمدزاده میلانی عضو هیات علمی دانشگاه ارتقاء یافت

به گزارش روابط عمومی، در نود و یکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، مرتبه علمی دکتر جعفر محمدزاده میلانی، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی به استادی ارتقاء یافت. روابط عمومی دانشگاه با کمال مسرت،…

ادامه مطلب

انتخاب اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی زراعی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و استان

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ | Comments Off on انتخاب اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی زراعی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و استان
ادامه مطلب