این دانشکده از تیرماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم ، مهندسی اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی صنایع غذایی و علوم و مهندسی آب می باشد که در مقاطع کارشناسی و نیز تحصیلات تکمیلی مشغول فعالیت هستند. دانشجویان علاقمند در مقاطع کارشنا سی، کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمونهای سازمان سنجش پذیرفته شده و مشغول به یادگیری تخصص های مربوطه می گردند . تعداد ۵ آزمایشگاه در گروه علوم و مهندسی آب، ۲ سایت تخصصی رایانه در گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، ۲ آزمایشگاه در گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و ۴ آزمایشگاه در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم وجود دارد.