بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، مهلت ثبت تقاضای کلیه وامهای دانشجویی اعم از تحصیلی ،ودیعه مسکن،ازدواج،شهریه برای نیمسال دوم سال تحصیلی  ۰۰-۹۹،  از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد، لذا نسبت به ثبت نام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرسbp.swf.ir با جستجوگرmozila یاکروم اقدام نمایید.