۰۰۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه های ایرانداک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه های ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطابق بند ۹ یکصد و شصت و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در ...
بیشتر بخوانید

دوره آموزشی برای دانشجویان دانشگاه جامی هرات افغانستان در دانشگاه برگزار می شود

دوره آموزشی یک هفته ای برای دانشجویان دانشگاه جامی هرات در آزمایشگاه آگرومکاترونیک دانشگاه برگزار می شود. دکتر مسعودیان دکتر مسعودیان مدیر همکاری های علمی و روابط بین الملل در ...
بیشتر بخوانید

خبرها و اطلاعیه ها

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست‌محیطی به صورت غیر حضوری در دانشگاه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی، دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست‌محیطی به صورت غیر حضوری در دانشگاه برگزار می شود. دکتر نوروز مدیر گروه مهندسی آب و دبیر همایش، طی نشستی غیرحضوری با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت، دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست‌محیطی در ۳۰…
Read More

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

به گزارش دبیر همایش و روابط عمومی دانشکده مهندسی زراعی، جلسه هماهنگی برگزاری دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در محل دفتر ریاست دانشکده مهندسی زراعی برگزار شد.گفتنی است، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری انجمن علمی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹…
Read More